Съобщение

16 03 2011 font minus font plus print
Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че със заповед на Кмета е одобрен проект за частично изменение на ПУП - план за регулация по плана на град Камено.

 

VJ Soft e-ideas