Съобщение

16 03 2011 font minus font plus print
Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че със заповед на Кмета е одобрено като част от КПИИ, изменение на  ПУП - план за застрояване в землището на гр. Камено.

 

VJ Soft e-ideas