Съобщение

15 04 2011 font minus font plus print
Община Камено, Дирекция "УТАБ" съобщава, че в ДВ бр. 31/ 15. 04. 2011 г.  е обнародвано Решение № 14/ 24. 03. 2011 г. на Общински съвет - Камено.

 

VJ Soft e-ideas