ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НА ПРИЕМНАТА ГРИЖА

12 05 2011 font minus font plus print

Днес в залата на община Камено се проведе обществен форум на тема "Популяризация на приемната грижа". Организатори на форума бяха СНЦ "Верният настойник", съвместно с Център за приемна грижа "Моето приемно дете". Беше представена презентация на тема "Семейство за всяко дете", презентирани бяха дейностите на клуб "Ръкоделко". Фондация "Агапедия" представи организация и управлението на приемната грижа.

Приемната грижа е алтернативна форма на отглеждане на деца. Това е мярка на закрила, регламентирана със Закона за закрила на детето у нас. Тя позволява на децата, лишени от родителска грижа, да бъдат поставени в условията на семейство. Целта е децата да бъдат отгледани в семейство и така да получат максимално добра грижа и възможност за развитие.


 

VJ Soft e-ideas