ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

13 07 2011 font minus font plus print

Във връзка с постъпило писмо от Главна дирекция „ГРАО“ и съгласно § 78, ал. 1 ПЗР на Закона за гражданска регистрация, лицата променили настоящия си адрес от едно населено място в друго  в периода от 1 септември 2010 г.  до 31 януари 2011 г. в срок до 30 юни трябва да представят в общинската администрация по нов настоящ адрес изискващите се документи по чл. 92, ал. 2 и 3 за извършване на адресна регистрация: документ за собственост или договор за ползване на имота за жилищни нужди.

Писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично или с нотариална заверка на подписа. Декларацията може да изтеглите ТУК

В случай, че лицата не представят изискваните документи за настоящ адрес на тези лица се счита настоящият адрес, който са имали преди 1 септември 2010 г. 

За въпроси и справки: тел. 05515/2003