Покана за оферти за извършване на СМР по Проект Социално включване на уязвими групи в община Камено

24 06 2011 font minus font plus print
Община   Камено   –   бенефициент   по   Проекта   за   социално   включване,  отправя покана за изпращане   на   запечатани   оферти   от   подходящи   кандидати   за   извършване   на  СМР по Проект "Социално включване на уязвими групи в община Камено". За повече информация натиснете тукОбщина   Камено   –   бенефициент   по   Проекта   за   социално   включване,  отправя покана за изпращане   на   запечатани   оферти   от   подходящи   кандидати   за   извършване   на  СМР по Проект "Социално включване на уязвими групи в община Камено". За повече информация натиснете тукОбщина   Камено   –   бенефициент   по   Проекта   за   социално   включване,  отправя покана за изпращане   на   запечатани   оферти   от   подходящи   кандидати   за   извършване   на  СМР по Проект "Социално включване на уязвими групи в община Камено". За повече информация натиснете тук
Община   Камено   –   бенефициент   по   Проекта   за   социално   включване, отправя покана за изпращане   на   запечатани   оферти   от   подходящи   кандидати   за   извършване   на СМР по Проект "Социално включване на уязвими групи в община Камено". За повече информация натиснете   тук

 

VJ Soft e-ideas