Съобщение

29 06 2011 font minus font plus print

Община Камено, Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, за следните Заповеди на Кмета:

РД - 09 - 293/17.06.2011 г.

РД - 09 - 294/17.06.2011 г.

РД - 09 - 297/17.06.2011 г.

РД - 09 - 298/17.06.2011 г.


 

VJ Soft e-ideas