Съобщение

05 08 2011 font minus font plus print
         Уведомяваме Ви, че в община Камено е постъпило Решение № БС-55-ПР/01.08.2011 година на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение : „Отглеждане на аквакултури със стопанска цел в язовир „Чакърлийка”, землище с.Трояново, общ.Камено с възложител : „Найден Милков” ЕООД.
         Решението е на разположение на гражданите всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в отдел „Управление на собствеността”.
         За връзка-20 59-Б.Куцарова.  

 

VJ Soft e-ideas