С решение на ЦИК е назначена Общинска избирателна комисия в община Камено

12 08 2011 font minus font plus print
С Решение № 195-ПВР/МИ, София, 11.08.2011 на
Централната избирателна комисия е назначена
Общинска избирателна комисия в община Камено
 в състав от 17 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайла Миткова Гаджерукова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Шенгюл Ешреф Ибрям
СЕКРЕТАР: Анна Николова Мосинова-Петкова
ЧЛЕНОВЕ:
1.       Христина Минчева Минчева
2.       Румяна Славова Георгиева
3.       Мартин Николов Странджански
4.       Росица Георгиева Грозданова
5.       Дафинка Пенчева Костова
6.       Живко Бойков Бойчев
7.       Таня Атанасова Атанасова
8.       Пенка Маркова Урумова
9.       Радослав Йорданов Радев
10.   Еленка Адамова Денева
11.   Господинка Желязкова Ганева
12.   Руска Величкова Желева
13.   Ваня Манолова Димитрова
14.   Марияна Малчева Стоянова
 Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на
19 август 2011 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд
чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.
 
 
 

 

VJ Soft e-ideas