Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще направи първа копка в с. Русокастро

07 09 2011 font minus font plus print
Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов ще направи първа копка на разширяването на сградата на детската градина в с. Русокастро по проект „Социално включване”. Общата стойност на целия проект е 785 950лв. Предвидените средства за строително-монтажни работи са на стойност  334 000 лв.  СМР по проекта ще се извършат и в с. Трояново. Там ще се ремонтира част от сградата на детската градина за да се обособи помещение за изпълнение на мултисекторни услуги за деца и родители от уязвими групи в селото и близките до него Винарско и Вратица. По проекта се предвижда и работа на терен или още по-точно мобилни групи ще работят с традиционни и маргинализирани групи от ромската общност на място в техните квартали и домове. Обединяват се действията на секторите здравеопазване, социална работа и образование, като се сформират екипи по проекта за извършване на 19 вида услуги. Общата цел на проекта е да се подобрят условията за ефективно ранно детско развитие на територията на община Камено. По проекта ще бъдат привлечени специалисти-педагози, психолози, социални работници, общопрактикуващ лекар, стоматолог, педиатър, модератор, медиатори от общността на уязвимите групи, арттерапевт, водещ на школа по домакинство-общо 45 души. Подбрани са дейности с много голям потенциал за силна подкрепа в изпълнение на основните задачи, които ще бъдат поднасяни на целевите групи с голям професионализъм. Изборът на специалистите по проекта ще бъде организиран с тръжна процедура по изискване на Световната банка, която финансира проекта.   Времетраенето на проекта е две години. През м. септември е началото на две от услугите, а масовия старт на останалите дейности ще започне от м. октомври.

 

VJ Soft e-ideas