Съобщение

08 09 2011 font minus font plus print
В ДВ 68/02.09.2011 г. е обнародвано обявление за изработен проект на ПУП - парцеларен план.

 

VJ Soft e-ideas