Справка в избирателните списъци

13 10 2011 font minus font plus print
Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" осигурява достъп до избирателните списъци за избор на президент и вицепрезидент и за избор на общински съветници и кметове за всички български граждани през Интернет. Те могат да проверят своите данни в избирателните списъци и да се информират за избирателната си секция и място на гласуване.
През Интернет на адрес:  WWW.GRAO.BG
(Пълният линк е http://www.grao.bg/elections/ )
Чрез мобилен телефон:
Изпраща се SMS на номер 14726 (по-лесно се запомня като 1GRAO. Буквите "GRAO" съответстват на цифрите "4726" от клавиатурите на повечето съвременни телефонни апарати.) Номерът 14726 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Глобул и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща два SMS-а с номера и адреса на избирателната секция за изборите за президент и за изборите за местна власт за въведения ЕГН.
Чрез стационарен телефон:
Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.