Теглене на жребий на поредните номера на партиите, коалициите и независимите кандидати

18 09 2011 font minus font plus print
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КАМЕНО
 
 
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!!!!
 
ОТНОСНО: Определяне на мястото и времето за теглене на жребий на поредните номера на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и независимите кандидати, в бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 год. в Община Камено
 
На основание чл.33, ал.1, т.9, чл.173, ал.1 и ал.2 и § 5, т.6 от ДР на Изборния кодекс и съгласно задължителни указания на Централната избирателна комисия, обективирани в № 784-ПВР/МИ/15.09.2011 год. за процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и независимите кандидати от ОИК в бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г., със свое Решение № 98/17.09.2011 год. Общинска избирателна комисия – Камено,
 
ОПРЕДЕЛЯ:
 
Тегленето на жребия за поредните номера на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и независимите кандидати, в бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 год. да се проведе на 21 септември от 12:00 часа в залата на Общинска избирателна комисия – Камено (Ритуалната зала), находяща се в сградата на Община Камено с адрес в гр. Камено, ул. „Освобождение” № 101.
Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите от партии, местните коалиции и инициативните комитети, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. в Община Камено и представители на средствата за масово осведомяване.
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайла Гаджерукова
 

 

VJ Soft e-ideas