Гласуване с подвижна избирателна урна

20 09 2011 font minus font plus print

Избирателите с трайни увреждания могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна урна до 17,00 часа на  22. 09. 2011 г.  Необходимо е да се приложи и копие от ТЕЛК или НЕЛК.

тел. за информация 0879981830

Заявление за гласуване с подвижна избирателна урна за общински съветници и кметове

Заявление за гласуване с подвижна избирателна урна за общински съветници и кметове


 

VJ Soft e-ideas