Обществено представяне на проекта Социално включване на уязвими групи в община Камено

21 09 2011 font minus font plus print
На 20 септември беше направено обществено представяне на проекта Социално включване на уязвими групи в община Камено. На представянето присъстваха екипът на проекта и кметът на община Камено - инж. Стефан Бонев. На присъстващите беше представена подробна информация за целта, приоритети и очакваните резултати от изпълняването на дейностите по проекта. 

 

VJ Soft e-ideas