Гласуване по настоящ адрес

05 10 2011 font minus font plus print
Избирателите, които желаят да гласуват по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент, за общински съветници и кметове е необходимо да подадат заявление по по чл. 53, ал. 1 във връзка с § 10, ал. 3 от ПЗР на Изборния кодекс до 17,00 часа на 08. 10. 2011 г.
Избирателите, които не се откриват в избирателните списъци и желаят да гласуват е необходимо да се явят в отдел "ГРАО" за справка.
Заявление за гласуване по настоящ адрес на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Заявление за гласуване по настоящ адрес на изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

 

VJ Soft e-ideas