Общината подписа договор за близо 4 милиона по Оперативна програма Регионално развитие

08 10 2011 font minus font plus print
На 05. 10. 2011 г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството Вр ИД кмет на община Камено инж. Тодор Петров, подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие“ /2007 – 2013/, схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда“. Проектът „Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа гр. Камено” е с одобрена безвъзмездна финансова помощ в размер на 3 948 100, 92 лв. Дейностите, залегнали в проекта включват подмяна на съществуващата асфалтова настилка, рехабилитация на тротоарите, подмяна на уличното осветление, озеленяване на ул. „Освобождение“, ул. „Толбухин“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Републиканска“, ул. „Царевец“, ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Михаил Герджиков“ и  подобряване на централната зона за отдих.
Срокът за реализиране на инвестицията е 15 месеца.

 

VJ Soft e-ideas