Стартира столовото хранене в училищата

08 10 2011 font minus font plus print
На 100 % е осигурено столовото хранене на учениците в училищата на територията на Община Камено, в изпълнение на чл. 36, ал. 1, т. 5 от ЗНП. Помещенията в училищата, определени за извършване на ученическото столово хранене отговарят изцяло на санитарно-хигиенните изисквания.
Столовото хранене е организирано в съответствие с изискванията, определени в наредби на министъра на здравеопазването, изискванията за целодневна организация на учебния ден и пътуването на ученици до средищните училища. Изградени са две кухни-майки в СОУ „Христо Ботев“ – гр. Камено за доставка на храна в НУ „Братя Миладинови“ – с. Кръстина и ОУ „Христо Ботев“ – с. Трояново и кухня – майка за ОУ „Иван Вазов“ – с. Русокастро. Към настоящия момент се хранят около 200 ученика.
Наред с осигуреното столово хранене продължава и осигуряването на безплатни закуски за учениците от 1 до 4 клас и поевтеняване на закуски за учениците от 5 до 12 клас.


 

 

 

VJ Soft e-ideas