Изтича срока за плащане на местните данъци без лихва

27 10 2011 font minus font plus print
30 октомври е последният срок за плащане на вноска за местен данък без начисляване на лихва. След изтичането му, върху всяка вноска се начислява законната лихва - десет пункта над основния лихвен процент на БНБ.

С последните изменения на Закона за местните данъци и такси бяха уеднаквени сроковете за заплащане на данъците върху недвижимите имоти и върху превозните средства. Годишният размер на задълженията е разделен на две равни вноски - до 30 юни и до 30 октомври. Същият срок важи и за таксата битови отпадъци.

Касовите плащания на местните данъци и такса битови отпадъци се извършват  на касата в Центъра за услуги и информация на гражданите - 7 работно място.

 

До края на тази година могат да се подават и декларации от собственици на имоти, които през цялата следваща година няма да бъдат използвани.

Бланки на декларации могат да бъдат свалени от тук  или получени от деловодството - 1 работно място в ЦУИГ, където става и подаването им.


 

VJ Soft e-ideas