Съобщение

16 11 2011 font minus font plus print

Обнародвано обявление в ДВ бр. 89/11.11.2011 г. за изработен проект на ПУП.


 

VJ Soft e-ideas