Съобщение

24 11 2011 font minus font plus print

Със Заповед на Кмета е одобрен проект за Частично изменение на ПУП - план за застрояване на ПИ 016056, местност "Куш бунар" в землището на с. Черни връх.


 

VJ Soft e-ideas