Призив за набиране на средства за реализацията на проект Укрепване на църковния храм Свето Рождество Богородично

08 12 2011 font minus font plus print

Един от най-старите православни храмове на територията на община Камено, обл. Бургаска е църковният храм "Свето Рождество Богородично", намиращ се в с. Русокастро, общ.  Камено, обл. Бургас, който  спешно се нуждае от  укрепване на сградата, за което са необходими средства за труд и материали в размер от около 76 000 /седемдесет и шест хиляди/ лева.

Обръщаме се към всички граждани, държавни и общински институции да помогнат за реализацията на проекта "Укрепване на църковния храм "Свето Рождество Богородично" .

БАНКОВА СМЕТКА:

БАНКА SOCIETE GENERALE EXPRESSBANK, клон Бургас

IBAN BG40TTBB94001525630216

BIC TTBBBG22

 

Призив


 

VJ Soft e-ideas