На вниманието на Атанаска Колева Тенева

11 01 2012 font minus font plus print
Писмо относно изготвен проектн за Частично изменение на ПУП - план за регулация

 

VJ Soft e-ideas