На вниманието на Петър Недялков Мерджанов

11 01 2012 font minus font plus print
Писмо относно одобрени Промени в кадастралния план на с. Черни връх

 

VJ Soft e-ideas