Обнародвано обявление в ДВ

12 01 2012 font minus font plus print
В ДВ бр.3/10. 01. 2012 г. е обнародвано обявление за изработен проект за ПУП

 

VJ Soft e-ideas