Съобщение

27 01 2012 font minus font plus print
Уведомяваме заинтересованите лица, че със Заповед на кмета на община Камено е одобрен проект за Частично изменение на ПУП по плана на с. Черни връх.

 

VJ Soft e-ideas