Публично обсъждане на тема Проект на бюджет за 2012 г. на община Камено

27 01 2012 font minus font plus print
КМЕТЪТ НА ОБЩИНА КАМЕНО
ИНЖ. СТЕФАН БОНЕВ
ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНОТО ОБСЪЖДАНЕ
На тема: „Проект на бюджет за 2012 г.на Община Камено”.
Поканват се всички заинтересовани лица и организации да вземат участие в обсъждането.
Заповядайте на 3 февруари (петък),
от 17,30 часа, в зала на „Гражданска защита“

 

VJ Soft e-ideas