Съобщение

31 01 2012 font minus font plus print

Дирекция "УТАБ" съобщава на заинтересованите лица, че в ДВ са обнародвани решения № 14, 15, 20, 21, 22 и 23 на ОбС - Камено за одобрени ПУП

Цялото съдържание на документа 

 


 

VJ Soft e-ideas