Съобщение

20 02 2012 font minus font plus print
На вниманието на г-жа Станка Дукова за изготвен проект за ПУП - план за регулация.

 

VJ Soft e-ideas