Съобщение

20 02 2012 font minus font plus print
Община Камено, дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че със Заповед на Кмета на община Камено е допуснато изготвяне на ПУП.

 

VJ Soft e-ideas