Съобщение

20 02 2012 font minus font plus print
Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че със Заповед на кмета на Общината е допуснато изготвянето на ПУП - парцеларен план за трасето на охранителен канал в землището на гр. Камено.

 

VJ Soft e-ideas