Важно съобщение

23 02 2012 font minus font plus print
Днес 24 февруари отдел „Местни данъци и такси” ще работи с физически и юридически лица до 14,00 часа. Причина за спирането на обслужването е годишното облагане на физически и юридически лица за 2012 година.

 

VJ Soft e-ideas