Съобщение

14 03 2012 font minus font plus print
На вниманието на г-жа Мара Апостолова Чанева -  одобренн проект за Частично изменение на ПУП

 

VJ Soft e-ideas