Обществено обсъждане на изработен проект за ПУП

10 04 2012 font minus font plus print
на 17. 04. 2012 г. в залата на Гражданска защита ще се проведе публично обсъждане на изработен проект за ПУП - Парцеларен план за "Трасе за охранителен канал"  в землището на гр. Камено.

 

VJ Soft e-ideas