Интегриране на малцинствата - реалност в СОУ Христо Ботев

10 04 2012 font minus font plus print
Интеграцията не е спонтанен процес. Той е внимателно и продължително привличане и взаимно опознаване. От няколко години учителският колектив на СОУ”Христо Ботев” гр. Камено работи в тази насока. Вече втора година, съвместно с Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” - Велико Търново, учителите работят по Програма „Намаляване на отпадането на ромските ученици”, а тази учебна година училището разработи проект „Идентифициране на културното многообразие на етническите малцинства – път към пълноценна образователна интеграция ”, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ).
Педагогическият колектив е насочил усилията си съм улесняване на процеса на интеграцията на учениците роми. За да бъде ефективен е необходимо не само ромските деца да опознаят своите корени, култура и фолклор, но и децата от мнозинството да се запознаят с богатството и красотата на другата култура.
По случай Международния ден на ромската общност, на 6 април в училището бе представена музикално – артистична програма, подготвена от главен учител Малина Георгиева и старши учители Нели Дражева, Нела Тодорова и Георги Димитров. Тържеството откри директора на училището Катя Балтаджиева. Присъстваха много гости, които с нескрито задоволство аплодираха малките певци и артисти от ИКД „Куклен театър за деца” и СИП „Фолклор на етносите”.

 

  
  
  

 

VJ Soft e-ideas