Обявление

20 04 2012 font minus font plus print
Изготвен проект за ПУП - план за регулация и застрояване и отреждането му за "Пречиствателна станция за отпадни води" в местността "Герена" в землището на гр. Камено.

 

VJ Soft e-ideas