Обявление

10 05 2012 font minus font plus print
Община Камено уведомява заинтересованите лица, че е изготвен проект за "Частично изменение на ПУП - план за регулация и застрояване.

 

VJ Soft e-ideas