Среща на директорите на учебните заведения от общината с представителя на КЗД

11 05 2012 font minus font plus print
На 11 май беше проведена редовната приемна в Камено на регионалния представител на Комисията за защита от дискриминация - Бургас – г-жа Ирина Иванова. Заедно с това беше организирана и среща с директорите на детските градини и училищата на територията на община Камено. На срещата присъстваха  г-н Димитър Петров – Началник дейност „Просвета” и г-жа Галина Костова – координатор на Комисията за защита от дискриминация за община Камено. Основната цел на срещата бе директорите да бъдат запознати с дейността на комисията и да дискутират по темата „Дискриминация в сферата на образованието”. Г-жа Иванова даде  препоръки и сподели с директорите дългогодишния си опит в тази посока. Тя разказа интересни случаи от педагогическата практика и консултира директорите по проблеми, свързани с децата със специални образователни потребности. Те от своя страна споделиха свои случаи и поставиха много казуси за разрешаване. Дадоха примери за наличие на дискриминация в различни нормативни документи свързани с образованието. Г-жа Иванова  предостави на всички директори и интерактивния образователен пакет „Уроци по толерантност” за ролята на предразсъдъците в подклаждането на расизма, религиозната нетърпимост и ксенофобията. Целта на този обучителен пакет е да даде знания за последствията от дискриминацията, умения за ползотворно взаимодействие с многообразието. Пакетът фокусира върху нашите нагласи, с които трябва да се преборим, за да променим поведението си. Той дава на учителите и преподавателите необходимите инструменти да разпознават, обсъждат и преодоляват своите собствени предразсъдъци. Филмът е интерактивен обучителен материал, който показва седем различни епизода на следните теми: свобода на словото, изключване, езикова нетолерантност, предразсъдъци между различните малцинства, религиозна нетърпимост, расизъм.
Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Дискриминацията е забранена във всички области на обществения живот. И е важно да знаем, че законът забранява дискриминация, осъществявана както чрез действие, така и чрез бездействие.
Според тематичната класация, броят на жалбите за етническа дискриминация са чак на трето-четвърто място, обяснява регионалният представител на КЗД. Най-много са жалбите в разделите „увреждания” и „лично отношение”като тормоз на работното място, например. „Ако има такава жалба, тормозът трябва да се докаже. Дава се възможност на ответната страна да се защити. Със събирането на доказателствения материал, двете страни имат еднакви права. Подаването на жалба не означава, че комисията покровителства жалбоподателя. Всичко трябва да бъде доказано”, категорична е Ирина Иванова. Тя събира сигналите и работи по превенция на дискриминацията в училища и организации. Посредством електронна система, сигналите се изпращат до централата в София. В срок от 14 дни от юридическия отдел на КЗД трябва да се произнесат дали има индикации за дискриминация и дали да бъде образувано съдебно производство. Отделът директно комуникира с жалбоподателя и го уведомява дали е образувана преписка по неговия случай. Ако се стигне до съд, изисква се още доказателствен материал и от двете страни.


 

 

VJ Soft e-ideas