Събрахме около 400 чувала с отпадъци на 12 май

14 05 2012 font minus font plus print
Близо 400 души от Общината се включиха в кампанията на БТВ „Да изчистим България за един ден“. За всички участници бяха осигурени чували и ръкавици. Кметът на община Камено инж. Стефан Бонев заедно със своя екип почистиха защитената местност „Корията“. Повече от 100 ученика от СОУ „Христо Ботев” – Камено заедно с техните преподаватели се включиха в почистването на района около двете сгради на училището и старото корито на река „Айтоска“. Много активни в голямото съботно почистване бяха и пенсионерите от клуба на пенсионера „Неделчо Камбов“ и клуба на пенсионера - учител , които почистиха и озелениха пространството около сградата, в която провеждат срещите си. Жителите на населените места в общината също взеха активно участие в почистването. Бяха почистени следните места: за село Свобода - местността „Кавак дере“, за село Винарско - дерето, преминаващо през селото, чешмата „Златните чучури“, чешмата в местността „Парка“ за село Трояново - гората „Борчетата“ ,за село Черни връх - подходът на село Черни връх откъм град Бургас, за село Тръстиково - коритото на река „Русокастренска“, парка в селото; за село Ливада - двора на училището, за село Желязово- разклона; за село Константиново около училищния двор, сградата на пощата и читалището. Голяма беше и групата на представителите от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, които почистиха пространството около сградата в която се помещават.Събраните около 400 чували с отпадъци бяха транспортирани до депото за отпадъци - Братово. 

Да изчистим България за един ден


 

VJ Soft e-ideas