СЪОБЩЕНИЕ

22 06 2012 font minus font plus print
         Уведомяваме Ви, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в Община Камено е постъпила информация за инвестиционно предложение :

        ,,Монтаж и обвръзка на инсталация за утилизация на парите (VRU) от автоматизирана ж.п. наливна естакада (АЖПНЕ)” с инвеститор ,,Лукойл Нефтохим Бургас” АД.

 

         Местоположение на инвестиционното предложение-ПИ №000340, собственост на ,,Лукойл Нефтохим Бургас” АД.