СЪОБЩЕНИЕ

25 06 2012 font minus font plus print
На основание чл. 149 ал. 2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че е издадено разрешение за строеж...

 

VJ Soft e-ideas