Съобщение

28 06 2012 font minus font plus print
Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП - план за застрояване за имот 028021, местността "Бельовите круши" в землището на с. Константиново.

 

VJ Soft e-ideas