Уведомление

20 08 2012 font minus font plus print
Уведомление от "ПМУ" АД, гр. Бургас относно инвестиционно предложение: "ПУП - План за регулация и застрояване на поземлен имот 000596, територията на "Лукойл Нефтохим" Бургас по плана за земеразделяне на гр. Камено

 

VJ Soft e-ideas