Съобщение

12 09 2012 font minus font plus print
Дирекция "УТАБ" уведомява заинтересованите лица, че в ДВ бр. 69/11.09.2012 г. е обнародвано Решение № 17/26. 07. 2012 г. на Общински съвет - Камено.

 

VJ Soft e-ideas