Съобщение

25 10 2012 font minus font plus print

Община Камено, дирекция "УТСУОС" уведомява заинтересованите лица, че в ДВ бр. 80/19.10.2012 г. са обнародвани решения на ОбС - Камено.

 

Съобщението


 

VJ Soft e-ideas