Обявление

07 11 2012 font minus font plus print
Община Камено, дирекция "УТСУОС" уведомява заинтересованите лица, че със Заповед РД-09-558/02. 11. 2012 г.  на кмета на общината е одобрен проект за ЧИ на ПУП

 

VJ Soft e-ideas