Обявление

07 11 2012 font minus font plus print
         Уведомяваме Ви, че в община Камено е постъпило Решение № БС-86-ПР/02.11.2012 година на РИОСВ-Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение : „Изграждане на инсталация за сепариране и инсталация за третиране на сметищен газ в имот № 000039, землището на с.Полски извор, община Камено” с инвеститор ,,Чистота” ЕООД.
 
         Решението е на разположение на гражданите всеки работен ден от 8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в отдел „Управление на общинската собствеността”.

         За връзка-20 59-Б.Куцарова.