Съобщение

23 11 2012 font minus font plus print
Община Камено, Дирекция "УТСУОС" уведомява заинтересованите лица, че в ДВ бр. 92/23.11. 2012 г. е обнародвано решение № 14 т. 16 от  25. 10. 2012 г.

 

VJ Soft e-ideas