Съобщение

17 12 2012 font minus font plus print
Община Камено уведомява заинтересованите лица, че в ДВ бр. 99/14.12.2012 г. е обнародвано Решение № 22/29. 11. 2012 г. на Общински съвет - Камено

 

VJ Soft e-ideas