Национален референдум

18 12 2012 font minus font plus print
 
Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" осигурява достъп до избирателните списъци за Национален Референдум на 27.1.2013 г., за всички български граждани през Интернет. На уеб адрес http://www.grao.bg/elections/ Вие можете да проверите своите данни в избирателните списъци и да се информирате за избирателната си секция и място на гласуване.

 Чрез този сайт може:

Да се направи справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Национален Референдум на 27.1.2013 г.

Да се подаде искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.

Да се регистрира удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации. 
 Да се получи информация за секциите и местата на гласуване.


VJ Soft e-ideas